Pro investory

Aktuálně by potenciální investory mohla zajímat spolupráce na vytváření příběhu VEZUU. Zejména nyní je aktuální oblast propagace, rozšíření pokrytí v ČR a následně v Evropě. A zrychlení doručení nákupu až k 1h od objednání.

VEZUU za pomoci vlastního kapitálu zakladatelů úspěšně dosáhlo fáze funkčního prototypu a ověření konceptu na prvních reálných zákaznících a nezávislých doručovatelích. Stávající fáze vývoje již zahrnuje fungující ostré řešení:

  • komplexní systém pro zadání nákupu a objednání
  • online platby pro blokaci i finální autorizované zúčtování transakce
  • mobilní appka pro kurýry a doručovatele na Google Play  pro přijmutí, odbavení a autorizované předání nákupu)
  • kompletní správa obsahu, záznamů a procesů 

Smysl služby VEZUU

Jedná se službu "Doručení nákupu v rámci okolí", kdy tato platforma umožňuje zadání nákupu, odhad ceny a blokaci částky na kartě kupující, zajištění nákupu kurýrem/doručovatelem díky přijetí v Appce a následnému autorizovaného předání a proplacení skutečné částky nákupu. Smysl služby je podobný službě UBER, zde nicméně v nákupech a doručení, kdy VEZUU nemusí nutně budovat infrastrukturu (sklady, vozový park, zaměstnané doručovatele), ale využívá existujících marketů, volných kapacit doručovatelů (kdokoliv prověřený) a jejich vlastní vybavení, které bude brandováno.

 

Upscalling VEZUU

Pro fázi upscalingu, náboru kurýrů a regionální expanze hledá VEZUU investora/partnera, který by svou investicí a svým know-how umožnil další rozvoj společnosti a poskytovaných služeb a aktivně se podílel na určování jejího dalšího směřování. Aktivní společnost VEZUU s.r.o. je spojena pouze s touto službou a vlastní práva k celému systému i k doménám .cz,  .sk a mezinárodní  .com.

 

Lidé stojící za VEZUU

 

Ing. Michal Hartman
CEO & Project Manager

Ing. David Smetánka, Ph.D.
CTO & Software Architect

Michael Nový
Developer

Petr Hudeček
Webdesigner