Všeobecné obchodní podmínky

 

Podmínky použití VEZUU.CZ

Provozovatelem portálu VEZUU.CZ je společnost VEZUU s.r.o., IČ: 09751238, se sídlem Jana Žižky 999, 434 01 Most, Česká republika.

I. Základní pojmy

 • „Kurýr“ je jednotlivec, který se registroval v aplikaci VEZUU pro kurýry s úmyslem poskytovat službu vyřízení a doručení nákupu. 
 • „Zákazník“ je jednotlivec, který se přistupuje k portálu/aplikaci VEZUU pro zákazníky za účelem objednání zboží a jeho nakoupení a doručení kurýrem VEZUU.
 • „VEZUU“ je VEZUU s. r. o., IČ: 09751238, se sídlem Jana Žižky 999, Most, Česká republiky
 • „Služby VEZUU“ zahrnují portál VEZUU.CZ, aplikaci VEZUU pro zákazníky a VEZUU pro kurýry.
 • „Zboží“ jsou potravinářské i nepotravinářské produkty z běžného sortimentu supermarketů, jejichž zakoupení a doručení kurýrem je zákazníkem objednáváno v aplikaci/na portálu VEZUU.
 • „Smlouva“ je smlouva na obstarání a dodání zboží uzavřená mezi VEZUU a Zákazníkem, na jejímž základě VEZUU zajistí pro Zákazníka kurýra, který pro Zákazníka vyřídí a doručí nákup.
 • „Obchod“ je libovolný obchod v okolí doručovací adresy zákazníka, ve kterém se kurýr rozhodne nakoupit zboží.
 • „Cena vyřízení nákupu“ je odměnou VEZUU za službu vyřízení nákupu objednaného zboží v obchodě.
 • „Cena dopravy“ je odměnou VEZUU za službu dopravy nákupu objednaného zboží z obchodu na doručovací adresu zákazníka.
 • „Maximální cena zboží“ je cena, která se zákazníkovi zobrazuje na portálu/v aplikaci VEZUU pro zákazníky. Jedná se o maximální cenu, za kterou může kurýr zboží v jím zvoleném obchodě nakoupit. Tuto cenu nesmí kurýr překročit. Předběžné ceny stanovuje VEZUU na základě veřejně dostupných informací o cená v různých obchodech na území ČR.
 • „Konečná cena“ je součtem skutečně zaplacené ceny zboží podle účtenky z obchodu a ceny za vyřízení nákupu a ceny dopravy.
 • „Generická položka“ – Protože při zajišťováníi kurýra přes VEZUU není předem stanoveno, který obchod v okolí zákazníka kurýr využije, jsou položky zboží definovány obecně, tzv. genericky. Zákazník tedy objednává jasně definovaný druh zboží, nikoliv konkrétní značku. Zákazník má však možnost uvést konkrétní preference do poznámky u každé položky. 
 • "Nákupní seznam" – Vložením generických položek do košíku na portálu VEZUU tak zákazník tvoří Nákupní seznam a předem autorizuje maximální cenu každé z položek. Po doručení nákupu je zákazníkovi stržena platba podle skutečných cen naavýšených o dopravu a cenu vyřízení nákupu.

II. Druhy služeb VEZUU

Společnost VEZUU s.r.o. poskytuje prostřednictvím svého portálu a aplikací VEZUU následující služby:

a.    Vyřízení a doručení nákupu DOBROVOLNÍKEM
Pokud je zákazník ze skupiny ohrožené pandemií Covid-19, má možnost si v aplikaci/na portálu VEZUU vyžádat bezplatné doručení nákupu dobrovolníkem. Uhradí pak pouze nakoupené zboží dle nákupního seznamu (viz níže), služba vyřízení nákupu a doručení kurýrem je v takovém případě bezplatná. Podmínkou služby je, že se v okolí místa doručení nachází kurýr ochotný realizovat dobrovolnické doručení. Maximální hodnota nákupu s dobrovolnickým doručením je 1000 Kč. Pokud se do 3 hodin prostřednictvím služby VEZUU nenajde kurýr-dobrovolník, má zákazník možnost přepnout svůj požadavek na běžný nákup s placeným doručením v běžném režimu.

b.    Běžné zpoplatněné vyřízení a doručení nákupu

Pokud se zákazník nekvalifikuje pro dobrovolnické doručení nebo ho nevyžaduje, využije běžnou službu hrazeného vyřízení a doručení nákupu kurýrem dle Nákupního seznamu (viz níže).

III. Reklamace zboží doručeného kurýrem

Předmětem všech služeb VEZUU je výhradně zajištění vyřízení a doručení nákupu kurýrem a zajištění formálního prostředí pro vytvoření „nákupního seznamu“. VEZUU není dodavatelem zboží a nákup zboží přes služby VEZUU je realizován v kamenných obchodech třetích stran v okolí místa doručení. Obchody, kde je nákup realizován, nejsou do služby VEZUU aktivně zapojeny a kurýr je z jejich pohledu běžným maloobchodním zákazníkem. Z toho důvodu je třeba případné reklamace zboží v kamenném obchodě řešit individuálně. Pro tyto účely obdrží zákazník od kurýra originál pokladního dokladu, který byl v obchodě kurýrem uhrazen.

IV. Nepřevzetí zboží

Zákazník musí být přítomen na zadaném místě doručení v časovém okně doručení zobrazeném ve službě VEZUU při zadání nákupního požadavku a musí být dostupný na telefonním čísle, které při objednání zadal. Není-li přítomen na potvrzeném místě, kurýr s objednanými položkami čeká po dobu pěti minut; po dvou marných pokusech o kontaktování zákazníka (ze strany kurýra a dispečinku VEZUU) je oprávněn provést bezkontaktní doručení k prvním dveřím dodací adresy. V takovém případě bude zákazníkovi účtována plná částka za nakoupené zboží, vyřízení a dopravu nákupu. Z bezkontaktního doručení bude pořízena a uložena fotografie.

V. Platba

 • Při vytvoření nákupního seznamu na VEZUU je známa maximální možná cena zboží, vyřízení nákupu a jeho doručení kurýrem VEZUU. Zákazník proto autorizuje maximální výši platby, která je nejlepším možným odhadem z maximálních cen obdobných výrobků v obchodech, případně je upravena přímo zákazníkem, který má možnost zadat položk i položky, které nenalezl ve standardní nabídce VEZUU a sám stanovit jejich maximální přijatelnou cenu. Autorizovaná cena dále zahrnuje cenu dopravy a cenu za vyřízení nákupu.
 • Jakmile nákup kurýr nakoupí v blízkém obchodě a doručí, je zákazníkovi proti autorizaci zúčtována pouze skutečně zaplacená cena za nákup podle účtenky z obchodu, navýšená o cenu dopravy a cenu za vyřízení, která je vypočtena ze skutečné ceny nákupu. Zákazník tak vždy zaplatí maximálně předem autorizovanou částku. Obvykle je však celková částka nižší než předem autorizované maximum.
 • V případě nevyužití služby nebo nedostupnosti kurýra pro vyřízení a doručení nákupu se autorizovaná částka odblokuje a zákazníkovi nebude stržena.
 • V případě oprávněné reklamace služby VEZUU se vrací Poplatek za využití služby opět na kartu zákazníka.
 • Platby online zajišťuje třetí strana, poskytovatel platebních služeb.
   

XI. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18let. Pokud nebude kurýr schopen ověřit, že zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a uplatní se ustanovení o nepřevzetí zboží. Stejná omezení a práva platí také u alkoholických výrobků.

XII. Zpracování osobních údajů, GDPR

Aby služba VEZUU mohla fungovat a dále se zlepšovat, zpracováváme o vás následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení;
 3. vaše nastavení v profilu zákazníka;
 4. údaje o vašich objednávkách, zejména tedy zboží, které jste objednali, upřesnění pro kurýra, nastavení cen, plateb apod.;
 5. údaje o vašem chování na webu a v aplikaci, odkud k nim přistupujete a s jakými nastaveními;
 6. údaje o vašich reakcí na zaslané emaily a zprávy.

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho výslovného souhlasu), a to za účelem:

 • zlepšování služeb VEZUU
 • navázání kontaktu mezi kurýrem a zákazníkem za účelem vyřízení a doručení nákupu
 • zajištění platby za zboží, vyřízení a doručení nákupu
 • personalizace nabídky na webu a v aplikaci VEZUU
 • umožnění telefonického/e-mailového spojení mezi zákazníkem/VEZUU/kurýrem
 • ověření totožnosti zákazníka a zajištění bezpečnosti plateb
 • plnění právních předpisů (účetnictví, daně, ochrana spotřebitele apod.)

V souladu s platnou legislativou se na všechny vaše osobní údaje vztahují práva na přístup, opravu a výmaz, přenositelnost a omezení zpracování. Všechna svoje práva můžete uplatnit písemně prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci Kontakt.

 

Platnost od 18.3.2021